بهره برداری تجاری واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه مپنا

به استحضار سهامداران و مخاطبان گرامی می رساند، بهره برداری تجاری واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه مپنا با توجه به ارسال گواهی تحقق بهره برداری تجاری در تاریخ 28/11/1402 از طرف شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، رسما اعلام می گردد. با اضافه شدن واحد دوم بخار اثرات مالی آن پس از بهره برداری تجاری و کسب درآمدهای مربوطه از این واحد متعاقبا در صورتهای مالی و یادداشت های مربوطه انعکاس خواهد یافت. مراتب جهت استحضار ایفاد می گردد

پیام بگذارید