amapna

نقدینگی موردنیاز برای عرضه اولیه برق عسلویه، کمتر از 50 میلیارد تومان

مدیرعامل فرابورس گفت: تعداد ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار سـهم (معادل ۵ درصد) از سهام نیروگاه برق عسلویه مپنا روز چهارشنبه هفته جاری در فرابورس عرضه خواهد شد که پیش بینی می شود حجم نقدینگی لازم برای این عرضه کمتر ۵۰ میلیارد تومان باشد.
ادامه مطلب