​نشست مشترک ایران و ترکیه با هدف توافق در خصوص موضوعات آبی و مرزی برگزار شد

پیام بگذارید