شعار روز جهانی غذا به آب اختصاص یافت؛ آب غذاست، آب زندگی است…

فائو (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) امروز و همزمان با روز جهانی غذا، آب را محور نامگذاری این روز قرار داد و شعار آن را «آب غذاست، آب زندگی است،هیچکس را محروم نکنید» اعلام کرد.ورود به سایت پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)

پیام بگذارید