اعضا هیات مدیره

اعضا هیات مدیره

نام عضو حقوقی هیات مدیره نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی
شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا سهامی عام اصلی خلیل بهبهانی رئیس هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق توس مپنا سهامی عام اصلی سید علی مکبری عضو هیات مدیره و مدیرعامل موظف کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق گناوه مپنا سهامی عام اصلی ایزد گلستانه عضوهیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
شرکت تولید برق غرب کارون مپنا سهامی عام اصلی احمدرضا فراست نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
شرکت تولید آب و برق قشم مپنا سهامی عام اصلی غلامحسین سمندگانی عضو هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد